Anapolon fitness

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

k) Impotence
When first administering steroids, a man will have an increase in sexual function. This unfortunately is only temporary as your body becomes used to the steroid in its system. With prolonged use of a steroid, eventually, the man will feel less sexual desire, and will be less capable of maintaining an erection. Luckily, this is only temporary as well and can even be totally prevented with the use of substance such as Gonakor and HCG. Also when the steroid use is discontinued, the body’s natural level of testosterone (like the immune system) will certainly be suppressed.

2010 IFBB 2010 NPC 2011 IFBB ABS Amino acids Anabolic Steroids Arnold Schwarzenegger Biceps bodybuilder Bodybuilders BodyBuilding Branch Warren build muscle Dennis Wolf Dexter Jackson Diet Dorian Yates Evan Centopani Exercise fat burning Figure Hgh Hidetada Yamagishi ifbb Insulin JAY CUTLER Kai Greene MR. Olympia NUTRITION Phil Heath Protein Ronnie Coleman Ronny Rockel Shawn Ray Shoulders STEROIDS steroids profiles Steroids substance Supplements Testosterone Toney Freeman TRAINING Triceps weight loss Workout Routine

Anapolon fitness

anapolon fitness

Media:

anapolon fitnessanapolon fitnessanapolon fitnessanapolon fitnessanapolon fitness

http://buy-steroids.org